Groep 7/8

Meester Daniël staat de hele week voor deze groep.

De groep heeft 30 leerlingen (15 in 7 en 15 in 8).

Methoden die gebruikt worden:
- Pluspunt (rekenen)
- Taal actief (spelling en taal)
- Kanjertraining (sociaal-emotionele ontwikkeling)
- Pennenstreken (methodisch schrijven)
- Eigenwijs (muziek/ kunst en cultuur)
- Blink lezen (technisch/ begrijpend lezen)
- Blink wereld (geïntegreerde methode waarin aardrijkskunde, natuur & techniek en geschiedenis verweven zitten in een thema). 
- ​TopoMasters (Topografie van Europa (gr. 7) en de Wereld (gr. 8))
- ​Groove.me (Engels)

De methode Blink sluit erg aan bij Thinking For Learning (onze onderwijsvisie). Kinderen zijn onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend aan het leren.