Groep 3

Juf Ilse staat de hele week voor deze groep.De groep heeft 26 leerlingen.

Methoden die gebruikt worden:

 •  Aanvankelijk lezen:
  In groep 3 leren de kinderen lezen met de methode Veilig Leren Lezen (VLL) -Kim versie.
 • Schrijven: De kinderen in groep 3 leren schrijven met de methode Pennenstreken. Deze methode loopt gelijk op met VLL.

 • Rekenen (Pluspunt 4):

  In de groepen 3 t/m 8 werken we met Pluspunt 4. Wij werken met het digitale leerplatform Bingel.

 • Blink wereld:

  Villa60 werkt met de methode Blink Wereld. Deze methode is een geïntegreerde methode waarin aardrijkskunde, natuur & techniek en geschiedenis verweven zitten in een thema.

 • Nog veel meer…

  Handvaardigheid/tekenen
  Kanjertraining (sociaal emotionele “werkwijze
  Muziek op verschillende momenten in de week: een spelletje, liedje, dansje e.d.