Groep 6

Juf Sabine van Lier: maandag & dinsdag
Juf Esther Simons-Karrenbelt: woensdag t/m vrijdag

Aantal leerlingen: 24

Methode
- Pluspunt (rekenen)
- Taalactief (spelling en taal)
- Kanjertraining (sociaal-emotionele ontwikkeling)
- Pennenstreken (methodisch schrijven)
- Eigenwijs (muziek/ kunst en cultuur)
- Blink lezen (technisch/ begrijpend lezen)
- Blink wereld (geïntegreerde methode waarin aardrijkskunde, natuur & techniek en geschiedenis verweven zitten in een thema). 
- ​Blink Wereld Topo