Groep 6

Met ingang van de meivakantie start ook het zwangerschapsverlof van Juf Esther. Dit betekent dat er een tijdelijke vacature is ontstaan, welke vervuld gaat worden door Rik Weelink.
Wat betekent dit voor groep 6?
Als school hebben wij besloten dat het voor groep 7 wenselijk is om een vast gezicht te hebben. Dit met het oog op de richtingsgesprekken en ter voorbereidingen op groep 8. Dit betekent dat meester Daniël het vaste gezicht van groep 7 wordt.
Voor groep 6 betekent dit dat zij meester Daniël op maandag en dinsdag zullen houden, maar op woensdag t/m vrijdag zal meester Rik de leerkracht zijn.

De groep heeft 14 leerlingen.


Methoden die gebruikt worden:

 ​* Taalactief (spelling en taal)  * Pluspunt 4 (rekenen)   * Close reading (begrijpend lezen)  * Nieuwsbegrip (begrijpend lezen) * Timboektoe (technisch lezen)  * Blink Wereld (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek)  * Topomasters (topografie)  * Kanjertraining (sociaal-emotionele ontwikkeling)  * Eigenwijsdigitaal (muziek)  * Pennenstreken (methodisch schrijven)  De methode Blink sluit erg aan bij Thinking For Learning (onze onderwijs-visie). Kinderen zijn onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend aan het leren.