Groep 1 - 2

Juf Yvonne heeft de groep op maandag, dinsdag en woensdag en juf Elly op donderdag en vrijdag.

De groep heeft momenteel 29 leerlingen, maar daar stromen gedurende het schooljaar nieuwe leerlingen bij in.

Methoden die gebruikt worden:

 

        » Onderbouwd: voor rekenen, taal en motoriek.
         »  Fonemisch bewust zijn (taal)
           » Bas (taal)
         »  Met sprongen vooruit (rekenen)
         »  Pennenstreken (motoriek)
             »  Kanjertraining (sociaal-emotionele ontwikkeling)
         » Eigenwijs (muziek)