Groep 4

Juf Angela staat maandag en dinsdag voor de groep, juf Regien van woensdag t/m vrijdag.

De groep heeft 15 leerlingen.

Methoden die gebruikt worden in groep 4 zijn:
- Pluspunt (rekenen)
- Taalactief (taal en spelling)
- Pennenstreken (methodisch schrijven)
- Kanjertraining (sociaal-emotionele ontwikkeling)
- EigenwijsNext (muziek)
- Blink wereld (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek)
- Blink lezen (leesmethodiek waarin begrijpend lezen, technisch lezen, vrij lezen en voorlezen zijn gecombineerd)

De methode Blink sluit erg aan bij Thinking For Learning (onze onderwijs-visie). Kinderen zijn onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend aan het leren.