OVER VILLA60


In de kern van het dorp Eefde ligt Villa60, een openbare basisschool. In een modern, licht en ruim gebouw krijgen rond de 150 leerlingen eigentijds onderwijs op maat.

Meer dan leren

Ons onderwijsaanbod gaat verder dan alleen de schoolvakken.
Villa60 is:
• een school waar verantwoordelijkheid en respect voor jezelf en een ander vanzelfsprekend zijn
• een niet al te grote school waar uw kind gekend wordt, zich veilig en gehoord voelt
• een school met moderne leermiddelen en passend onderwijs
• een school met gemotiveerde, enthousiaste leerlingen en actieve, betrokken ouders.

 Openbare school

Villa60 is een openbare school en is toegankelijk voor ieder kind, ongeacht achtergrond, afkomst, geloof of huidskleur. Ieder kind dat in aanmerking komt voor gewoon basisonderwijs is welkom. De openbare school wordt gekenmerkt door onderwijs voor alle kinderen, als gelijkwaardige mensen die elkaars waarden en normen leren respecteren.

School voor de toekomst

Door technologie en digitalisering verandert de maatschappij in hoog tempo van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. Onze jeugd heeft de vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn. We noemen ze de vaardigheden voor de 21e eeuw. Het gaat onder andere om communiceren, creatief denken, samenwerken, ICT-vaardigheden, kritisch denken en mediawijsheid. Ons onderwijs is voor een belangrijk deel ingericht op de vaardigheden voor de 21e eeuw, zodat we leerlingen goed voorbereiden op hun toekomst. In de komende jaren breiden we het aanbod verder uit.
Nieuw gebouw
We maken sinds januari 2009 gebruik van ons nieuwe gebouw, aangepast aan de laatste eisen en voorzieningen waardoor de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Er is plaats voor onze acht groepen. Het hart van het gebouw is 'het Trapodium', ons eigen theater dat geschikt is voor allerlei activiteiten.