Voor-, tussen- en naschoolse opvang

Tussenschoolse opvang

Voor leerlingen die in de lunchpauze niet naar huis kunnen gaan, bieden we tussenschoolse opvang. We hebben een boekje samengesteld waarin alle informatie over het overblijven is verwerkt.

Klik hier om het overblijfboekje te downloaden.

Betalen overblijven

De vergoeding voor het overblijven kan worden overgemaakt op: NL71 RABO 0304 3728 46, t.n.v. St. Vrienden Wilhelminaschool (Wilhelminaschool is de oude naam van Villa60). Vermeld daar dan de namen van de kinderen bij waarvoor u betaalt.

Overblijfkrachten

Er is een groep overblijfkrachten die de tussenschoolse opvang verzorgt. Gertia Schuilenberg is coördinator en namens het team is Sabine van Lier erbij betrokken.
 

 

 

Villa60 op Facebook